top of page

Omroep en lestijden SHP serie

Hieronder ziet U drie mogelijke oplossingen voor het weergeven van tijdsignalen die gekoppeld zijn aan een lesrooster.

SHP-8-Plus.jpg

Programmeerbaar systeem met groepsomroep en netwerk aansluiting

Middel-grote-scholen.jpg

Klok gestuurde MP3-toon weergave via luidsprekers

Basis-scholen.jpg

Klok gestuurde zoemer weergave met signaalhoorns

Systeem-elementen.jpg

Gedetailleerde product informatie

bottom of page